BAŞKAN
Türkiye’de yerel yönetim alanında yeni bir tarih yazılıyor, gelecek bugünden kazanılıyor! 
Attığımız her adımda sadece kendi bölgemize değil, kentimizin bütününe karşı sorumlu olduğumuzu bilerek hareket ediyoruz.